Titulní strana arrow TEPLO arrow Anhymentové potěry
Anhymentové samonivelační potěry Tisk E-mail

 

Samonivelační podlahové potěry ANHYMENT

Konzultujeme se zákazníkem způsob provedení, požadavky na odolnost a provozuschopnost podlah na základě projektové dokumentace, budoucího provozního zatížení, požárně bezpečnostních a hygienických předpisů, i ostatních souvisejících norem. I po realizaci garantujeme odpovědnost za odvedené dílo k maximální spokojenosti zákazníka.

Prostor před zalitím zaměříme, připravíme a spočítáme požadované množství materiálu.


Výhody Anhymentu

• Vysoká pevnost 
• Minimální roztažnost 
• Nepraská a nedeformuje se, není třeba používat výztuže 
• Realizace velkých ploch s omezeným prováděním dilatačních spár 
• Vytváří dokonale rovnou plochu – není potřeba dalších vyrovnávacích vrstev 
• Snadná manipulace 
• Redukce tloušťky potěru – snížení zátěže stropních konstrukcí 
• Skvělá zatékavost směsi 
• Vhodný pro podlahové topení – dokonale obtéká trubky 
• Rychlý a stejnoměrný přenos tepla – rychlejší náběh a menší setrvačnost podlahového topení – úspora nákladů na vytápění 
• Lze jej použít i ve vlhkých prostorách 
• Čerpání v místě pokládky nezávislé na přívodech elektrické energie 
• Na místě nezůstávají nespotřebované zbytky 
• Konstantní kvalita – vyrábí se pomocí počítačem řízené technologie 
• Pochůznost po 24 hodinách, zatížitelnost po 4-5 dnech 
• Zrychlení výstavby díky snadné manipulaci s materiálem. Realizace podlah rodinného domu se zkrátí přibližně na polovinu. Navíc není potřeba dodatečné broušení a stěrkování.


Litý potěr Anhyment – výhody pro podlahové topení

• Lze jej použít pro zalití kabelů jak teplovodního, tak i elektrického podlahového vytápění 
• Vhodný jak pro topné kabely v systémových deskách, tak i pro kabely ukládané ve vodících lištách 
• Lze na něj pokládat prakticky všechny druhy nášlapných vrstev – krytin, které jsou vhodné pro použití s podlahovým topením – PVC, linoleum, guma, parkety, plovoucí laminátové podlahy, keramické dlaždice, mramor, přírodní kamenivo, povlakové kryty z textilií
• Vysoká pevnost a nižší hmotnost Anhymentu oproti cementovým potěrům umožňuje realizaci vyšších tepelněizolačních vrstev 
• Již po sedmi dnech od nalití lze začít s vytápěním


Konvenční cementový potěr vytváří množství jemných pórů, které způsobují ztráty tepelné energie při průchodu trubkou podlahového topení. Vrstva potěru nad podlahovým topením musí být vyšší, dochází tak ke zbytečnému prohřívání většího objemu materiálu. Doba potřebná k prohřátí podlahové vrstvy cementového potěru a dosažení optimální tepelné pohody je cca 3-4 hodiny.

 

Moderní anhydritový potěr obtéká dokonale a bez pórů trubky podlahového topení, dochází tak rychlejšímu průchodu tepla trubkou bez větší ztráty tepelné energie. Anhyment umožňuje snížení podlahové vrstvy s velmi účinným přenosem tepla a rychlou reakcí na teplotní změny. Doba potřebná k prohřátí podlahové vrstvy Anhymentu je přibližně dvě hodiny.

 

Lité podlahy pod nášlapné vrstvy

Podlahou rozumíme nejen tzv. finální nášlapnou vrstvu, tedy povrch, který vidíme a se kterým přicházíme do kontaktu (dlažba, laminátové podlahy, koberce…), ale i tu část podlahy, kterou nevidíme – tzv. roznášecí (podkladní) vrstvu, jejíž úlohou je rozložit zatížení podlahy na větší plochu a zároveň vytvořit co nejrovnější podklad pro pokládku finální vrstvy podlahy.


Nevýhody cementové mazaniny

Zejména u rodinných domů se dosud používají „betonové“ podlahy z cementové mazaniny, a to se všemi nevýhodami, které tento materiál s sebou nese :

• pracnou a pomalou pokládkou včetně dopravy „kolečky“ 
• ruční srovnání do roviny, jejíž dosažení bývá často problematické 
• nutnost pokládat vyšší vrstvu materiálu a vyztužovat jej ocelovými sítěmi


Přednosti moderních litých podlah Anhyment

Tyto nevýhody „betonových“ podlah řeší právě moderní lité podlahy, kdy se podlahová směs ukládá – lije pomocí čerpadel. Pokládka je tak nesrovnatelně rychlejší, lité podlahy mají většinou samonivelační účinek a není problém s nimi dosáhnout téměř ideální rovinatosti. Z litých podlah se stále více prosazují tzv. anhydritové lité potěry na bázi síranu vápenatého, ke kterým patří i litý potěr Anhyment. Vrstvy litých podlah lze pokládat v síle již od tří centimetrů.


Hlavní zásady, aneb jak na to?

• Zásadně nejsou vhodné izolační vrstvy se stlačitelností větší než pět milimetrů 
• Výška litého potěru Anhyment nad horním lícem trubky topení musí být minimálně 3,5 cm při zatížení vytápěné podlahy do 150 kg/m2 
• Celková tloušťka potěru závisí na poloze trubek podlahového vytápění 
• Trubky podlahového vytápění ukládané ve vodících lištách se zalévají ve dvou krocích, nejdříve vrstva do výšky trubek, v dalším kroku min. 3,5 cm silná vrstva nad trubkami 
• Trubky podlahového topení na systémových deskách se pokládají jen jednou vrstvou 
• S vytápěním podlah můžete začít po sedmi dnech od pokládky potěru, počáteční teplota nesmí být vyšší než 25 ºC, teplota se smí zvyšovat maximálně o 5 ºC denně a nesmí být nikdy během vysychání podlah vyšší než 50 ºC 
• Zda je podlaha dostatečně vyschlá, můžete zjistit položením PE folie 50×50 cm, kterou na okrajích přilepíte lepící páskou k podlaze. Pokud během 24 hodin pod folií zkondenzuje voda, není podlaha dostatečně vyschlá 
• V zásadě lze říci, že lité podlahy Anhyment o tloušťce 40 mm vysychají asi čtyři týdny – každých 10 mm tloušťky potěru však již vysychá další dva týdny. Dobu vysychání ovlivňuje větrání, temperování a vzdušná vlhkost. 
• Zbytková vlhkost se doporučuje měřit CM testerem přesně vypálením a zvážením 
• Zbytková vlhkost pro pokládku pár nepropouštějících krytin (dlažba apod.) je maximálně 0,5 %, u krytin propouštějících páru (koberce) lze pokládat při zbytkové vlhkosti 1 %

 

Anhyment a laminátové či dřevěné podlahy

Stávající způsob pokládky betonových potěrů je velmi náročný na čas a kvalitu zpracování, velkou roli zde hraje „lidský faktor“. Proto často vznikají nerovnosti, které jsou větší než dva milimetry při použití dvoumetrové srovnávací latě. Mezi nejvážnější chyby při pokládce laminátových podlah patří jejich pokládka na nevyrovnaný povrch. Výsledkem je pak prohýbání podlahy při chůzi, následkem toho se tvoří spára, kam se dostává voda a nečistota. Dobrý podlahář vám jistě nabídne dodatečné vyrovnání betonového potěru vyrovnávací stěrkou. Pokud však nechcete „vyhazovat“ peníze za vyrovnání podkladu, uvedené nerovnosti mohou způsobit rychlé opotřebení laminátové podlahy. Naopak základní vlastností Anhymentu je bezvadná rovinatost právě do dvou milimetrů při použití dvoumetrové latě. Použití Anhymentu usnadní práci vašemu podlaháři a vy se zároveň budete dlouho těšit z vaší nové podlahy.


Anhyment a moderní kuchyně

U betonových podlah může činit výškový rozdíl v rozích jedné místnosti i několik centimetrů, který budete jen obtížně vyrovnávat. To potom značně komplikuje instalaci moderní kuchyně v jedné dlouhé lince.


Anhyment a koupelna

Nejčastěji používanou finální vrstvou na podlahách v koupelnách je dlažba, u které je rovný a dobře připravený podklad prakticky nutností. Lité anhydritové potěry ideálně splňují požadavek na rovný podklad, řada stavebníků má však obavy z jejich použití v koupelnách kvůli vlhkosti s poukazem na to, že jde o produkt na bázi sádry. Tato obava není zcela na místě. Je sice pravda, že anhydritové potěry nelze použít v trvale vlhkých prostorách jako jsou sauny a garáže, ale litý potěr Anhyment je možné použít i v koupelnách.


Pravidla pro pokládku v koupelnách:

• Podlaha musí důkladně vyschnout 
• Před pokládkou dlažby nechte změřit zbytkovou vlhkost vlhkoměrem. Je možné použít i PE folii, která se na okrajích přilepí páskami k podlaze – pokud je po 24 hodinách folie orosená, znamená, že podlaha stále uvolňuje vlhko 
• Zbytková vlhkost potěru pro lepení dlažby nesmí přesáhnout 0,5%! 
• Je třeba přebrousit povrch smirkovým papírem, aby se srovnaly případné jemné výstupky 
• Použijte penetrační nátěr – například od firem Mapei nebo Schomburg 
• Pro lepení dlažby použijte značkové flexibilní lepidlo vhodné pro lepení na anhydritové podlahy – například Mapei Adesilex P25 nebo lepidla jiných výrobců


Rekonstrukce starých podlah, půdní vestavby

Při instalaci podlahového topení se nevyhnete rekonstrukci stávajících podlah. Při použití betonové mazaniny je třeba uvažovat o tloušťce 6 až 8 centimetrů. V důsledku toho pak dojde ke zvýšení celkové výšky podlahy oproti stávající, čímž se sníží světlá výška místností. A nezapomeňme také na nutnost úpravy dveří a jejich zárubní.

U půdních vestaveb může nastat problém se starými trámovými stropy, kdy při použití betonových podlah dojde k většímu zatížení nosné konstrukce. V tomto případě je výhodnější Anhyment, dostatečná výška potěru nad trubkou podlahového topení je pouze 35 mm, díky čemuž bude zatížení stropních konstrukcí menší. V každém případě doporučujeme možnost použití Anhymentu pro rekonstrukce konzultovat s projektantem či statikem.

Při rekonstrukcích podlah v patře či u půdních vestaveb je důležité vzít v potaz i nutnost akustické izolace podlah pro zachování kročejové neprůzvučnosti. Pro litý potěr Anhyment byla na pomoc projektantům zpracována Akustická studie, kterou si můžete pro vašeho projektanta vyžádat.Technické podmínky:
přívod vody
                                  jistič 25 A  typ B , 380 V
                                  zásuvka  pětikolíková 32

V ceně je vždy zahrnut autodomíchávač, mobilní čerpadlo a ukládání ANHYMENTU.

Ukládku ANHYMENTU lze provést při venkovní teplotě vyšší než + 5 °C