Titulní strana arrow TEPLO arrow Podlahové topení
Podlahové topení Tisk E-mail

 

Podlahové vytápění

Instalováním podlahového nebo stěnového vytápění můžete ve vašem domě nebo bytě dosáhnout stavu, kterému říkáme tepelná pohoda. Je to stav, v němž máte doma ideální teplotní podmínky: není vám příliš teplo ani příliš zima a cítíte se příjemně, aniž byste se museli neustále oblékat nebo svlékat. 

Sálavý způsob vytápění, tedy rovnoměrné šíření teplého vzduchu z velké plochy (z podlahy nebo stěn), dokáže vytvořit a udržet tepelnou pohodu v celém obytném prostoru .

Systém podlahového topení, jež naplní Váš byt pohodou, je tvořen kvalitními prvky, které Vám zajistí bezstarostný komfort .

 

Porovnání průběhu ideální teploty v místnosti vůči podlahovému a klasickému vytápění

Podlahové vytápění nabízí rozložení teploty v místnosti prakticky totožné s ideálním průběhem: nejteplejší je podlaha, místnost je stejnoměrně vyhřátá a pod stropem prostor pomalu chladne.
Oproti tomu klasické radiátorové vytápění nezajišťuje dostatečný teplený komfort v oblasti podlahy, teplo se naopak koncentruje pod stropem.

 

Podlahové vytápění. Proteplením podlahy a rovnoměrnou distribuci tepla v místnosti je dosaženo pocitu tepelné pohody. Zamezuje nežádoucímu proudění vzduchu, které působí negativně na zdraví.

Kombinace stěnového a podlahového vytápění slučuje výhody obou systémů. Rovnoměrně rozptyluje teplo, prohřátím podlahy zajišťuje teplotní optimum a může sloužit i jako klimatizace. Jedná se o moderní způsob vytápění, komfortní, zdraví a úsporný v provozu.

Klasické radiátorové topení. Tepelný zdroj nedokáže zajistit rovnoměrnou distribuci tepla po místnosti. Mezi radiátorem a chladnějšími místy vzduch cirkuluje a víří tak prach.

Co je to podlahové vytápění

Podlahové vytápění je nízkoteplotní energeticky nenáročný systém vytápění, určený pro všechny obytné prostory. Potřebná konstrukční výška 5-10 cm (závislé i na výšce izolace) umožňuje využití nejen v novostavbách, ale i při rekonstrukcích.

Segmentový rozdělovač s konstrukčním prvkem na zachytávání usazenin prodlužuje životnost celé soustavy a jeho regulační průtokoměry umožňují individuální nastavení průtoku v každém okruhu.

Skříňka rozdělovače dává možnost zabudování do každé stěny a je vhodným a nerušivým doplňkem interiéru.

 

Popis systému

Protikyslíková bariéra topné trubky, podlahové vytápění je možné projektovat jen na základě kvalitních trubkových rozvodů. Z rozsáhlé nabídky umělých hmot se vykrystalizovaly tři druhy materiálů, které jsou v dnešní době k dostání na trhu:     

•  kopolymer polypropylenu 
•  síťovaný polyetylen 
•  polybutylen

Použití umělé hmoty v podlahovém vytápění umožňuje zvýšenou propustnost vzdušného kyslíku, který zapříčiňuje tvorbu oxidu železitého a tím tvorbu usazenin, které při rychlosti proudění vody v trubkových rozvodech mohou namáhat stěnu trubky. Trubka pro podlahové vytápění NIOXY je svou konstrukcí zabezpečená proti pronikání kyslíku a při jejím použití nehrozí nebezpečí namáhání a nadměrné koroze ostatních částí vytápěcí soustavy. Je možné použít i jiné řešení problematiky difundování kyslíku do systému, ale na základě zvýšených nákladů, dodatečné kontroly a údržby se toto řešení nedoporučuje. Jádro trubky NIOXY tvoří polybutylen - materiál špičkových vlastností. Je sloučením snad všech kladných vlastností bez vedlejších účinků a vzhledem na náročnost výroby se používá všude tam, kde je potřebná špičková kvalita. Považuje se za nejstarší materiál používaný při podlahovém vytápění a vyznačuje se vysokou pevností a ohebností. Mimo to je to materiál polyfúzně svařovatelný.


Meandrový způsob zapojení
je jednodušší a bezproblémový. Asymetrické uspořádání prostoru je možné vyřešit velmi jednoduše, což při jiných způsobech uložení může být velmi problematické. Návrh vytápěcího okruhu se provádí tak, aby byl přívod vody vedený nejdříve paralelně s ochlazovanou vnější stranou a tím se vyrovnávaly větší tepelné ztráty vyšší teplotou vytápěcí vody.

 

Spirálový způsob zapojení je trošku složitější ale také bezproblémový. Návrh vytápěcího okruhu se provádí tak, aby byl přívod vody vedený vedle vratné vody a tím je na všech místech podlahy stejně příjemná teplota.


Výpočet korigované tepelné potřeby Q'h

Stejně jako při jiných vytápěcích soustavách tak i podlahové vytápění si vyžaduje výpočet tepelné potřeby. Výpočet tepelného výkonu musí být v souladu s platnými normami a předpisy souvisejícími s projektováním a montáží vytápěcího zařízení. Tepelný výkon je důležitý pro určení výkonu kotle, oběhového čerpadla a dimenzi trubkové sítě k tělesu rozdělovače. Při návrhu výkonu vytápěcí plochy (montážní modul) se nemusí uvažovat s tepelnou ztrátou podlahy.

 

Výpočet specifické tepelné potřeby qFb

Výkon podlahy při podlahovém vytápění se udává v zásadě na m2

 

Určení vstupní teploty TV a montážního modulu

Aby požadovaná vstupní teplota vody a montážní modul pokryl vypočítanou specifickou tepelnou potřebu qFb, je nutné počítat s podlahovou krytinou a tloušťkou vytápěcího betonu. Pokud se koriguje tepelný výkon QFb pro pokrytí vypočítané tepelné potřeby, z důvodu daného řešení podlahové krytiny a tloušťky vytápěcího betonu, vyplývá z toho korigovaný tepelný výkon. Tento je pak rozhodující pro určení vstupní teploty vody podle montážního modulu a rozdílu teploty dt na přívodním a vratném potrubí. Je důležité si uvědomit, že podlahová krytina a vytápěcí beton mají vliv jen na vstupní teplotu tv a nemají vliv na energetickou spotřebu. Ta je závislá jen na specifické tepelné potřebě qFb

 

Určení oběhového množství vody m a tlakové ztráty  p

Pro zjištění výkonu čerpadla je důležité znát oběhové množství vody m.
Prostřednictvím vypočítaných hodnot se vyhledává tlaková ztráta R na 1bm vytápěcí trubky .
K této hodnotě musíme připočítat tlakovou ztrátu rozdělovače a spojovacího šroubení.


Nebezpečí zamrznutí 

Stejně jako ostatní vytápěcí soustavy i podlahové vytápění nesmí zmrznout. Je možné použít nemrznoucí směs v příslušném poměru s vytápěcí vodou, nebo provozovat zařízení se vstupní teplotou vody max. 20°C. Na řídící centrále musí být v tomto případě nastavená hodnota vytápěcí křivky 0,4.


Po montáži je nutné provést odvzdušnění, topnou zkoušku a regulaci systému


Výhody

Maximální pocit tepelné pohody působí příznivě na lidský organismus. Oproti klasickému radiátorovému vytápění zajišťuje zvýšení sálavé topné plochy a současné snížení teploty vzduchu. Umožňuje zvýšit vlhkost vzduchu bez následné kondenzace par a vyrovnání teplot stěn. Navíc tak dosáhneme rovnoměrného rozložení teploty v celém prostoru.

Maximální hygiena provozu, nevíří vzduch -  stěny a topné plochy tedy neznečišťuje unášený prach. Systém tak zajišťuje ve vytápěných místnostech kvalitní mikroklima. Minimální vlhkost stěn brání vzniku plísní a mikroorganismů. Snižuje se tak riziko alergií.


Podlahové vytápění se vyplatí:

- šetří až 20% energie
- přináší komfort a tepelnou pohodu; jde o úsporné, nízkoteplotní sálavé vytápění.
Zabezpečí přiměřený pocit tepla, i když je teplota v místnosti přibližně o 2 °C nižší než při jiných způsobech vytápění. Nejvyšší teplota v místnosti je v úrovni podlahy, uživatel má „nohy v teple“ a nepociťuje chlad. Snížením teploty vzduchu o 3-5 °C při zachování tepelné pohody klesnou provozní náklady o 20 – 30%. 
- je vhodné i pro aplikaci netradičních zdrojů energie
- je vhodné do všech typů místností bez ohledu na způsob jejich využívání.

Moderní nízkoteplotní vytápěcí systém, podlahové vytápění zaručuje energeticky úsporný provoz. Je zabudované v podlaze a proto nenarušuje architektonické řešení a design interiéru. Patří mezi velkoplošné sálavé topné systémy. Z vytápěné plochy – podlahy – se teplo šíří rovnoměrně do celého prostoru. Teplota vody, která proudí trubkami v podlaze, je nižší než 50 °C, což představuje vysokou provozní úsporu energie.

Úspornost při instalaci i v provozu, dokonalé sladění jednotlivých komponentů zaručuje nízké náklady na instalaci.Relativně nízká teplota vody snižuje spotřebu paliva. Systém vyžaduje velmi malý objem topné vody: 0,5 l na 1 m² topné plochy. Optimální tepelnou pohodu navíc získáte s úsporou energie až 10%, protože ve srovnání s tradičními vytápěcími systémy může být teplota v místnostech snížená o 2-3 °C.

Široká škála zdrojů tepla, umožňuje použít jakýkoli nízkoenergetický zdroj tepla (tepelné čerpadlo, solární článek, kondenzační a nízkoteplotní technologie). 


Odolnost, bezúdržbový provoz

Trubky gabolite® jsou extrémně odolné proti stárnutí. Po správné instalaci, natemperování stěn a dokonalém odplynění systému není po celou dobu provozu třeba žádný další zásah. Mimo jiné je ideální pro použití v památkových objektech. 


Flexibilnost

Systém umožňuje přizpůsobit vytápění jednotlivých místností jejich účelu: například kancelář bude vytápěna jinak než byt nebo chodba.