Titulní strana arrow TEPLO arrow Solární technika
Solární technika Tisk E-mail

 


Solární systémy

Solární panely slouží k ohřevu vody pomocí slunečního záření.

S rostoucí cenou za teplo se stále ve větší míře obracíme k jiným levnějším zdrojům. Takovým zdrojem je sluneční záření. Je to energie, která ovlivňuje nejen atmosféru, oceány, ale i naše životy. Na Zemi dopadne nepatrná část z celkového množství které slunce vyzáří (1,74*1017kW). Roční množství zářivé energie dopadající na Českou republiku se pohybuje mezi 950 kWh/m² - 1 250 kWh/m². Toto záření umíme využívat pomocí solárních kolektorů.

Solární kolektor je zařízení určené k pohlcování slunečního záření a jeho zpětné přeměně na tepelnou energii. Nejdříve se v kolektoru zahřeje teplonosné médium které je následně pomocí čerpadla přesunuto do solárního bojleru, kde ohřívá studenou vodu, ať již k osobní spotřebě, či k topení.

Nejčastější varianta je použít solární kolektory pro přípravu teplé užitkové vody.
U rodinných domků je možné využít letních přebytků pro ohřev bazénové vody.
Složitějším systémem je instalace pro vytápění objektu společně s ohřevem teplé užitkové vody.

 


Jak to funguje?

Sluneční záření dopadá na solární kolektor (kolektorovou plochu) přibližně 90% záření proniká speciálním solárním sklem kolektoru a předává svou energii absorbéru kolektoru. Tepelná energie získaná absorberem se přenáší k trubkovému registru ve kterém obíhá nemrznoucí solární kapalina, která je tímto teplem velmi rychle ohřívána. Elektronická regulace neustále vyhodnocuje prostřednictvím čidel teplotní rozdíl mezi teplotou vody v zásobníku TUV a teplotou kolektoru. Dle nastaveného rozdílu pak zabezpečuje spínání oběhového čerpadla které je hlavní součástí solární hnací jednotky. Ohřátá solární kapalina vystupuje z kolektorů protéká výměníkem solárního zásobníku a předává naakumulované teplo, ohřívá tak jeho obsah. Ochlazená pak putuje zpět do kolektorů a znovu se ohřívá, celý cyklus se tak opakuje. Solární okruh je tedy uzavřen mezi absorbéry kolektorů a výměníkem solárního zásobníku TUV. Potrubní rozvod systému je vyhotoven z měděného potrubí nebo nerezovým vlnovcem po celé délce izolován solární izolací.

 

Co je absorbér?

Je základní částí každého kolektoru. To je těleso z materiálu s dobrou tepelnou vodivostí, na svrchní straně opatřené speciální tenkou vrstvou, která minimálně odráží a maximálně zachycuje (absorbuje) sluneční záření a proměňuje je na teplo. Uvnitř nebo na spodní straně absorbéru je soustava kanálků, protékaných vodou, která odvádí získané teplo.

 

Kolik ušetřím?

Solární systém určený pro ohřev TUV je úspora 50-70% a více při rozumných investičních nákladech.

Solární systém určený k přitápění uspoří okolo 20-30% nákladů na topení.

 

Kolik toho solární kolektor vydrží?

Naše solární kolektory jsou osazeny bezpečnostním solárním sklem. To je dimenzováno aby odolalo krupobití. Naše solární skla mají vysokou propustnost pro sluneční záření a výborné izolační vlastnosti. Pokud by taková ochrana chyběla pak by nám podstatná část naakumulovaného tepla vyprchala pryč v závislosti na okolním prostředí.

 

Jak je solární systém náročný na obsluhu

Řízení celého systému je plně automatické. Solární regulace za Vás sama vyhodnocuje, kdy jsou příznivé klimatické podmínky pro ohřev vody - porovnává teplotu na kolektorech a v zásobníku, v případě splnění nastavené diference teplot dává regulace pokyn oběhovému čerpadlu k chodu systému.

 

Když je slunce za mraky solární kolektory nefungují?

Sluneční záření se dá rozložit na dvě složky, a to přímé sluneční záření a difúzní sluneční záření. Přímé sluneční záření je oproti difúznímu závislé na úhlu dopadu paprsků. Difúzní vzniká v atmosféře rozptylem. Činnost kolektorů při absenci přímého záření klesá. V noci se využívá tepla naakumulovaného v bojleru nebo akumulačních nádržích.

 

Jak je získání sluneční energie závislé na orientaci?

Obecně lze říci že maximální výtěžnost je u ploch orientovaných na jih s mírným odklonem na západ, to kvůli využití zapadajícího slunce, a sklonem 45 stupňů. Solární kolektory je možné nasměrovat i jinak, ziskovost u nich však klesá. Stále častěji se využívá i zavěšení kolektorů na kolmé stěny.

 

Co s přebytky tepla?

Při dlouhodobě příznivém počasí, kdy jste na dovolené a není odběr TUV, se voda v bojleru ohřívá na vyšší teplotu. Pro případ havarijních stavů, jakým je například výpadek el. proudu a tím zastavení oběhu nemrznoucí směsi systémem, je v okruhu nainstalována expanzní nádoba, která vyrovnává tlakové výkyvy a pojistný ventil. Expanzní nádobu dimenzujeme na každý solární kolektor 6 litrů (př.: na 4 kolektory potřebujeme 24l expanzní nádoby, proto instalujeme 24l nádobu nebo nejbližší vyšší. V tomto případě 25litrovou)

 

Jak udržovat solární systém

Solární systémy se nemusí téměř udržovat. Regulační jednotka vyhodnocuje teplotu na kolektorech a teplotu vody v zásobníku a v případě dostatečného rozdílu teplot spouští nebo zastavuje cirkulaci nemrznoucí směsi solárním okruhem. V pravidelných intervalech by měl uživatel zkontrolovat anodu v bojleru a každých 6 let by měla být vyměněna nemrznoucí směs v solárním systému.

 

Potřebuji pro solární systémy stavební povolení nebo ohlášení o provedení stavebních prací?

K instalaci solárního panelu není nutné stavební povolení nebo ohlášení. Pouze u domů v zóně s památkovou péčí nebo památkově chráněných domů je nutný souhlas památkového úřadu


Solární kolektory a konstrukce prodáváme  různých rozměrů pro bezpečné a spolehlivé zajištění solárních systémů.

Správně nainstalovaný solární systém zahrnuje: solární panely, solární bojler, připojovací soubor pro připojení bojleru, nosné konstrukce na střechu, čerpadlovou jednotku, regulátor, drobný montážní materiál a izolaci.

Solární konstrukce vám umožní instalovat solární kolektory i na plochou i šikmou střechu a zajistit jejich bezproblémový chod.


Solární sestavy nabízíme připravené k montáži pro váš dům. Veškeré solární sestavy obsahují osvědčené a fungující prvky, které dohromady utvoří spolehlivý zdroj tepla. Každá solární sestava obsahuje solární kolektory, kotel, čidla a veškeré potřebné instalační prvky.

Spolehněte se na ozkoušené solární sestavy, se kterými získáte alternativní zdroj energie na klíč!